NB Murhus AS


Det er ikke en lang historikk for murhus i Norge. Men det er heller ikke noe nytt. Hus murt i tegl eller Leca finnes det mange av.

Dessuten er mange historiske bygninger bygget på den måten. Disse bygningene framstår som de tåler mange hundre år til.

I de fleste europeiske land har det vist seg i flere hundre år, at murhus er en veldig god måte å bygge på.


Murhus har et rykte som sier at de er for kostbare å oppføre. Dette stemmer ikke.

I et regnstykke der vi kalkulerte trehus mot murhus viste seg at byggekostnader er tilnærmet likt.


Tunge materialer som mur eller betong har stor varmelagringsevne.

Denne egenskapen kan utnyttes i bygninger for å redusere energibruk til kjøling og oppvarming.


I et totalbilde, der man ser på levetid, betydelige besparelser på vedlikehold og energiutgifter, CO2-utslipp og eventuelle reparasjonskostnader etter enmulig brann- eller vannskade, regner seg et murhus enda bedre.


Med de strømprisene som er i dag er det viktig å sørge for god isolasjon kombinert med varig varmelagringsevne i yttervegg.


 • Utnytt varmelagringsevnen i mur og betong
  Alle har opplevd hvordan fjell fremdeles er varmt lenge etter at solen har gått ned.
  Mur og betong har de samme egenskapene som svaberget. Og bygger du riktig, får du et hus som magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten.
  I byggeterminologi kalles fenomenet varmelagringsevne.
 • Ved å utnytte varmelagringsevnen eller den termiske masse i mur og betong kan man få et svalere hus om sommeren, og et varmere hus om vinteren.
 • Redusert behov for kjøling og ventilasjon gir lavere investerings- og driftskostnader til tekniske installasjoner.
 • De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg, og det er kun i mur- og betongbygg varmelagringsevnen kan utnyttes effektivt, sier Ole H. Krokstrand i Byggutengrenser.no.
 • Viktig klimatiltak
  Ved å frigjøre energi er det mulig å erstatte fossilt energibruk som fører til klimagassutslipp. Energieffektivisering er derfor et svært viktig klimatiltak. Over 40 prosent av Norges totale energibruk skjer i byggsektoren. Med søkelys på energisparing kan Norges CO2 utslipp minskes dramatisk, samtidig som vi får frigjort elektrisitet til andre formål enn oppvarming.
  Utnyttelsen av varmelagringsevnen til tunge materialer kan i næringsbygg gi inntil 20 prosent lavere energiforbruk.

Termisk masse


Termisk tunge konstruksjoner som mur og betong virker som energireservoar for de rom konstruksjonen er eksponert mot.

Energireservoarets egenskaper i forhold til rommet avhenger av følgende tre faktorer:

 • Evnen til å holde på varme (varmekapasitet)
 • Evnen til å lede varme (konduktivitet)
 • Hvordan varmekapasitet og konduktivitet harmonerer

med døgnsyklusen til utetemperaturen (kaldere netter enn dager)

(Tekst: Dr. Ing., sivilark. MNAL Tommy Kleiven) >

Les hele tekst på: 901-termisk.pdf (murbetong.no)

Murhus er nesten helt vedlikeholdsfrie

Et trehus skal males eller beises hvert 5.-6. år.

Vegger må skrapes og kledning må skiftes.

Et murhus derimot er nesten vedlikeholdsfritt.

De bærende yttervegger og innvendige skillevegger er oppmurt med Leca Blokka.

Den synlige fasaden består enten av murpuss på isolasjon eller av teglstein.

Ved pusset fasade holder vedlikehold med ny maling/sluttpuss etter 12-15 år.

Ved bruk av teglfasade snakker vi om en vedlikeholdsfri fasade.

Det betyr ikke bare mye mindre arbeid, men også betydelige besparelser rent økonomisk.

Brannsikkerhet i et murhus

Murhus er et helse- og allergivennlig bygg

Astma- og Allergiforbundet anbefaler diffusjonsåpent byggemåte. Forbundet skriver det i en artikkel publisert 06.09.2012 / sist oppdatert 21.09.2016.

Sitat:

«For tette hus vil fort kunne gi økt grunnlag for fuktighet, sopp og råte, Forbundet har god innsikt i sammenhengen mellom fuktproblematikk og helsekonsekvenser». 

Yttervegger som er bygget opp med Leca Blokka som bærende konstruksjon, og uteliggende isolasjon med mineralsk puss, puster. Veggene er dermed gunstig for huskonstruksjon.

Det inngår heller ingen kjemikalier som kan gasse av til innemiljøet. 

Sitat:

«Veggene forblir diffusjonsåpne, det vil si at innemiljøet ikke påvirkes på samme måte som i for eksempel trekonstruksjoner der man må bruke plastmembraner for å bygge stadig tettere for å nå stadig mer krevende energikrav». 

Massive murvegger håndterer særdeles godt vanndamp som diffunderer gjennom veggen.

Leca Blokka har ekstrem god motstandskraft mot vekst av alger, sopp og andre mikroorganismer.

Massive murhus tåler råte, sopp og skadedyr

Varmt om vinteren, kjølig om sommeren

På grunn av at mur er et <tregt> materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg, og som avgir den svært langsomt, vil et murhus holde jevn temperatur innvendig. 

Murhus er derfor svale og behagelige om sommeren, og varme og gode når vinterkulda setter in.

Siden mur holder så godt på varmen, vil du greie deg med mindre fyring.

Noe du igjen vil merke økonomisk.

Massive murhus er støysikker

Trygt mot innbrudd

Det er ikke mulig å komme seg ubemerket gjennom ytterveg og inn i et murhus ved hjelp av batteridrevet utstyr.

Den solide måten å bygge på vil gi beboerne en opplevelse av trygghet.

Massiv murhus med pussfasade eller teglfasade, mediterran


Enestående brannsikkerhet

Norge er blant de vestlige land der det brenner mest.

En av årsakene er rett og slett at vi bygger mer trehus enn de fleste.

Og tre brenner lett. Mur derimot, brenner som kjent ikke.

Murhus brenner ikke, og har dermed bedre brannsikkerhet enn vanlige trehus.

Murhus kan for eksempel ikke tennes på utenfra.

Det er likevel sånn at husbranner vanligvis starter i interiøret, og interiøret kan selvfølgelig brenne, selv om det befinner seg i et murhus.

Men oppstår det en brann i et rom i murhus, så er det enklere å begrense brannen til et rom, fordi tak og vegger ikke tar fyr på samme måte som i et trehus. Og har det først brent i nærhet til murveggen, så kan som regel muren rehabiliteres og brukes vidre. 

Murhus er et helse- og allergivennlig bygg


Tåler råte, sopp, fukt og skadedyr

Leca kan ikke råtne.

Det er et uorganisk materiale som ikke gir grobunn for sopp- eller råteskader.

Et gjennomfuktet murhus blir ikke skadet.

Det blir kun vått, men det beholder alle sine gode egenskaper.

Leca inneholder heller ingen organiske stoffer som kan tiltrekke seg eller skape livsvilkår  for skadedyr.

Massive murhus er Varmt om vinteren, kjølig om sommeren

Støysikker

Leca isolerer bedre mot støy enn lettere konstruksjoner.

Lydgjennomgang mellom etasjer og mellom rom og boenheter er noe av det som kan irriterer nye boligkjøpere aller mest.

Siden vi stadig bor tettere og mer urbant vil flere av oss få utfordringer med trafikkstøy og annen uønsket lyd utenfra.

Kontaktdaten

  Mosevegen 4

  4362 Vigrestad


ÅPNINGSTIDER

mandag til torsdag:  07.00 - 15.30

fredag:                   07.00 - 12.00

Lørdag og søndag:   stengt

SiteLock